8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thẻ tín dụng

Tận hưởng ưu đãi ngập tràn với nguồn dự phòng thiết yếu

Mở thẻ

Tiết kiệm dễ hơn và chi tiêu thích hơn bằng thẻ của chúng tôi

Mở thẻ

Biểu phí phục vụ doanh nghiệp thấp nhất tại LB Nga

Mở tài khoản thanh toán

Khoản tiền của Quý khách luôn được bảo vệ an toàn!

Gửi tiền
Thẻ tín dụng
Thẻ thanh toán
Doanh nghiệp
Tiền gửi

Chuyển tiền

Thực hiện chuyển tiền qua các hệ thống Western Union, Contact, KoronaPay.

Chi tiết >

Tiền gửi

Khoản tiền của Quý khách luôn được bảo vệ an toàn!”

Chi tiết >

Doanh nghiệp

Thanh toán và quản lý tiền mặt bằng rúp và bằng ngoại tệ

Chi tiết >

Kinh tế đối ngoại

Hỗ trợ các công ty hoạt động kinh doanh quốc tế

Chi tiết >

Tất cả các tài khoản tiền gửi được bảo hiểm

Ngân hàng là thành viên chương trình bảo hiểm tiền gửi bắt buộc của nhà nướ

Biểu phí có lợi

Xin tham khảo các biểu phí để đánh giá các lợi ích

Dịch vụ cao cấp

Các chương trình đặc biệt cho khách hàng có yêu cầu cao

Phục vụ bằng tiếng Việt

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong mọi trường hợp