8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thẻ tín dụng Visa Infinite

Đến 800 000 rúp không cần thế chấp! “55 ngày rút tiền mặt và thanh toán với lãi suất 0%!

Mở thẻ

Tiết kiệm dễ hơn và chi tiêu thích hơn bằng thẻ của chúng tôi

Mở thẻ

Biểu phí phục vụ doanh nghiệp và giao dịch qua tài khoản thấp nhất tại LB Nga

Mở tài khoản thanh toán

Khoản tiền của Quý khách luôn được bảo vệ an toàn!

Gói “Solidarnost” 7,85 % không chỉ đơn giản là gửi tiền tiết kiệm.

Gửi tiền
Thẻ tín dụng
Thẻ thanh toán
Doanh nghiệp
Tiền gửi

Chuyển tiền

Thực hiện chuyển tiền không cần mở tài khoản qua các hệ thống chuyển tiền Western Union, Contact, KoronaPay.

Chi tiết >

Tiền gửi

“Gói “Solidarnost” 7,85 % không chỉ đơn giản là gửi tiền tiết kiệm. Khoản tiền của Quý khách luôn được bảo vệ an toàn!”

Chi tiết >

Doanh nghiệp

Thanh toán và quản lý tiền mặt bằng rúp và bằng ngoại tệ

Chi tiết >

Kinh tế đối ngoại

Hỗ trợ các công ty hoạt động kinh doanh quốc tế

Chi tiết >

Tất cả các tài khoản tiền gửi được bảo hiểm

Ngân hàng là thành viên chương trình bảo hiểm tiền gửi bắt buộc của nhà nướ

Biểu phí có lợi

Xin tham khảo các biểu phí để đánh giá các lợi ích

Dịch vụ cao cấp

Các chương trình đặc biệt cho khách hàng có yêu cầu cao

Phục vụ bằng tiếng Việt

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong mọi trường hợp