8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Ngân hàng và Đối tác

Ngân hàng TMCP “Solidarnost” hợp tác với các đối tác theo chương trình liên kết (affiliate program).

Hợp tác theo chương trình liên kết là:

  • đơn giản hoá hệ thống nộp đơn cho Ngân hàng;
  • hỗ trợ cá nhân các yêu cầu của khách hang;
  • hệ thống thưởng linh hoạt cho các đối tác.

 

Trở thành đối tác của Ngân hàng

Dòng sản phẩm cho phép bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào trở thành đối của Ngân hàng.

Doanh nghiệp

Hoan nghênh các doanh nghiệp cùng hợp tác!

Điều kiện hợp tác

  • hợp đồng liên kết, hợp đồng đối tác;
  • hệ thống thưởng linh hoạt;
  • hỗ trợ tiếp thị;
  • hỗ trợ bán hàng cá nhân;