8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Gói “Classic”

Lãi suất

Kỳ hạn

181 ngày

395 ngày

720 ngày

1100 ngày

Loại tiền

Số tiền gửi tối thiểu

Lãi suất (%/năm)

Đô la Mỹ

200

1,85

3,1

3,0

3,2

5 000

2,0

3,3

3,25

3,4

20 000

2,5

3,5

3,55

3,6

Euro

200

0,1

0,6

0,7

0,8

5 000

0,3

0,8

0,9

1,0

20 000

0,5

1,0

1,1

1,2

Nhân dân tệ*

200

1,0

1,5

-

-

5 000

-

-

-

-

20 000

-

-

-

-

* đối với các chinh nhánh tại Mátxcơva, Irkutsk, Saint-Petersburg


Các điều kiện chính
 

Loại tiền

Đô la Mỹ / Euro / Nhân dân tệ

Số tiền gửi tối thiểu

200 đô la Mỹ / 200 Euro / 200 Nhân dân tệ

Kỳ hạn gửi tối thiểu

181 ngày

Nạp thêm tiền

không khả dụng

Giao dịch chi tiêu

không khả dụng

Thanh toán lãi suất

cuối kỳ hạn

Quay vòng gốc

không khả dụng

Chấm dứt sớm

theo lãi suất “Không kỳ hạn”

Gia hạn

không khả dụng

 

Điều kiện gói tiền gửi “Classic” (USD, EUR)

Điều kiện gói tiền gửi “Classic” (CNY)

Các tiết kiệm khác

Solidarnost

Chi tiết >

Classic Plus

Chi tiết >