8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Gói “Classic”

Lãi suất
 

Kỳ hạn

91 ngày

181 ngày

367 ngày

Loại tiền

Số tiền gửi tối thiểu

Lãi suất (%/năm)

Rúp

10 000

5,25

5,75

6,25

1 300 000

5,50

6,00

6,50

5 000 000

5,75

6,25

6,75

Đô la Mỹ

100

0,50

0,75

1,25

1 000

0,75

1,00

1,50

10 000

0,75

1,25

1,50

Euro

100

0,25

0,25

0,50

1 000

0,25

0,50

0,50

10 000

0,25

0,50

0,75


Các điều kiện chính
 

Loại tiền

Rúp / Đô la Mỹ / Euro

Số tiền gửi tối thiểu

10 000 rúp/100 đô la Mỹ/ 100 Euro

Kỳ hạn gửi tối thiểu

91 ngày

Nạp thêm tiền

không khả dụng

Giao dịch chi tiêu

không khả dụng

Thanh toán lãi suất

cuối kỳ hạn

Quay vòng gốc

không khả dụng

Chấm dứt sớm

theo lãi suất “Không kỳ hạn”

Gia hạn

không khả dụng

 

Điều kiện gói tiền gửi “Classic”

Các tiết kiệm khác

Solidarnost

Chi tiết >

Classic Plus

Chi tiết >
ф