8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Gói “Classic Plus”

Lãi suất

Kỳ hạn

181 ngày

395 ngày

540 ngày

Loại tiền

Số tiền gửi tối thiểu

Lãi suất (%/năm)

Rúp

10 000

6,5

6,6

6,75

300 000

6,65

6,75

6,9

1 400 000

6,9

7,0

7,15

 

Các điều kiện chính
 

Loại tiền

Rúp

Số tiền gửi tối thiểu

10 000 rúp

Kỳ hạn gửi tối thiểu

181 ngày

Nạp thêm tiền

khả dụng (số tiền tối thiểu 1 000 rúp)

Giao dịch chi tiêu

không khả dụng

Thanh toán lãi suất

Lãi suất cuối kỳ hạn được thanh toán 30 ngày/lần tính từ ngày gửi và đến cuối kỳ hạn bằng một trong các cách sau đây (Người gửi lựa chọn):

  • chuyển % vào tiền gửi (Quay vòng gốc). Số tiền % (đã quay vòng gốc) chuyển vào tiền gửi sẽ làm tăng số tiền dư cho kỳ hạn thanh toán tiếp theo, nếu không có quy định khác theo Hợp đồng.
  • chuyển % vào tài khoản thẻ/tài khoản vãng lai bằng loại tiền của gói tiền gửi.

Quay vòng gốc

khả dụng

Chấm dứt sớm

theo lãi suất “Không kỳ hạn”

Gia hạn

không khả dụng

 

Điều kiện gói tiền gửi “Classic Plus”

Điều kiện gói tiền gửi “Classic Plus” bằng Nhân dân tệ

Các tiết kiệm khác

Classic

Chi tiết >

Tiết kiệm hưu trí

Chi tiết >