8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Gói “Solidarnost” 7,85 % không chỉ đơn giản là gửi tiền tiết kiệm

Các điều kiện chính

Loại tiền

Rúp

Số tiền gửi tối thiểu

15 000 rúp

Kỳ hạn

181/395 ngày

Lãi suất (%/năm):

 

khi không có giao dịch chi tiêu

7,25/7,85

khi có giao dịch chi tiêu

4,00

Nạp thêm tiền

90 ngày đầu tiên

Giao dịch chi tiêu

khả dụng đến mức tiền gửi tối thiểu

Thanh toán lãi suất

Lãi suất cuối kỳ hạn được chuyển vào tài khoản của Người gửi vào ngày cuối cùng của kỳ hạn gửi.

Quay vòng gốc

không khả dụng

Chấm dứt sớm

theo lãi suất “Không kỳ hạn”

Gia hạn

không khả dụng

 

Điều kiện gói tiền gửi “Solidarnost”

Các tiết kiệm khác

Lựa chọn của bạn

Chi tiết >

Classic

Chi tiết >