8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Kinh tế đối ngoại

Hoạt động kinh tế đối ngoại

Ngân hàng “Solidarnost” là một trong những ngân hàng dẫn đầu khu vực của Liên bang Nga, cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tiện ích và có lợi bao gồm kinh tế đối ngoại, quản lý ngoại hối, hỗ trợ giao dịch ngoại hối và thực hiện quy đổi tiền tệ.

Điều kiện có lợi và hoàn toàn phù hợp với pháp luật ngoại hối

 • Giao dịch quy đổi
 • Quản lý ngoại hối
 • Phục vụ bằng ngoại tệ
 • Giao dịch kém chứng từ quốc tế và đầu tư thương mại

 

Ưu điểm của chúng tôi

Đáng tin cậy

 • Hoàn toàn phù hợp pháp luật ngoại hối;
 • Mức độ tin cậy cao;
 • Nhiều năm kinh nghiệm phục vụ kinh tế đối ngoại

Tiện lợi

 • Hỗ trợ miễn phí khách hàng về quản lý ngoại hối;
 • Thực hiện thanh toán hàng ngày;
 • Điền các biểu mẫu và giấy tờ cho khách hàng.

Có lợi

 • Biểu phí ngân hàng cạnh tranh;
 • Kiểm tra miễn phí trình bày báo cáo về quản lý ngoại hối;
 • Chính sách linh hoạt, điều kiện ưu đãi cho những người tham gia hoạt động đối ngoại;
 • Các dịch vụ trọn gói.

Cá nhân

 • Chuyên gia quản lý ngoại hối riêng cho Khách hàng;
 • Xây dựng giao dịch và phân tích sơ bộ giấy tờ.

Từ xa

 • Thực hiện quản lý ngoại hối không cần đến ngân hàng;
 • Kiểm tra online trạng thái các khoản thanh toán và giấy tờ, biểu mẫu điện tử quản lý ngoại hối;
 • Thực hiện các giao dịch quy đổi từ xa.

 

Hỗ trợ khách hàng miễn phí các vấn đề về quản lý ngoại hối theo số điện thoại 8 800 700 9220

Các câu hỏi liên quan đến phục vụ kinh doanh đối ngoại cá nhân xin vui lòng liên hệ 8 800 700 9220

 

Thay đổi trong pháp luật ngoại hối

Xin lưu ý những thay đổi sau trong pháp luật ngoại hối:

Quy định Ngân hàng Trung ương LB Nga số 181-I ngày 16 tháng 08 năm 2017 “Về thứ tự cung cấp các giấy tờ và thông tin xác nhận cho ngân hàng khi người cư trú và người không cư trú thực hiện các giao dịch ngoại hối, về các biểu mẫu quản lý và báo cáo các giao dịch ngoại hối, thứ tự và thời hạn cung cấp chúng” đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2018.

 

Thư thông tin

Về những thay đổi trong pháp luật ngoại hối Liên bang Nga

Các Quý khách thân mến!

Quy định Ngân hàng Trung ương LB Nga số 181-I ngày 16 tháng 08 năm 2017 “Về thứ tự cung cấp các giấy tờ và thông tin xác nhận cho ngân hàng khi người cư trú và người không cư trú thực hiện các giao dịch ngoại hối, về các biểu mẫu quản lý và báo cáo các giao dịch ngoại hối, thứ tự và thời hạn cung cấp chúng” đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2018 (được đăng ký tại Bộ Tư pháp LB Nga ngày 31 tháng 10 năm 2017 số 48749).

Những thay đổi chính (danh sách không đầy đủ):

 1. Người cư trú không cần thực hiện hồ sơ giao dịch tại các ngân hàng được phép.
 2. Các hợp đồng (hợp đồng tín dụng) phải được đăng ký tại các ngân hàng được phép và gắn mã số riêng.
 3. Người cư trú không cần cung cấp cho ngân hàng giấy chứng nhận giao dịch ngoại hối (nhưng vẫn yêu cầu cung cấp giấy xác nhận).
 4. Các hợp đồng xuất khẩu có giá trị bằng hoặc hơn 6 triệu rúp phải được đăng ký kiểm soát.
 5. Người cư trú là người xuất khẩu được phép cung cấp thông tin để đăng ký hợp đồng dưới dạng đơn giản hoá.
 6. Người cư trú là người xuất khẩu được phép chuyển tiền từ tài khoản trung gian (nhưng vẫn cần cung cấp mã loại giao dịch) trong vòng 15 ngày từ ngày có tiền vào tài khoản trung gian mà không cần cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện giao dịch ngoại hối.
 7. Các hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng tín dụng có giá trị bằng hoặc hơn 3 triệu rúp phải được đăng ký kiểm soát.
 8. Người cư trú không cần cung cấp giấy tờ chứng minh cơ sở thực hiện giao dịch (nhưng vẫn cần cung cấp mã loại giao dịch) khi thực hiện giao dịch ngoại hối theo hợp đồng có giá trị ít hơn hoặc bằng 200 000 rúp.
 9. Thứ tự chuyển hợp đồng sang phục vụ tại ngân hàng được phép khác đã được thay đổi.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm các quy định khác trong văn bản Quy định Ngân hàng Trung ương LB Nga số 181-I ngày 16 tháng 08 năm 2017 “Về thứ tự cung cấp các giấy tờ và thông tin xác nhận cho ngân hàng khi người cư trú và người không cư trú thực hiện các giao dịch ngoại hối, về các biểu mẫu quản lý và báo cáo các giao dịch ngoại hối, thứ tự và thời hạn cung cấp chúng”.

Từ ngày 01 tháng 03 năm 2018, Quy định Ngân hàng Trung ương LB Nga số 138-I “Về thứ tự cung cấp các giấy tờ và thông tin xác nhận cho ngân hàng khi người cư trú và người không cư trú thực hiện các giao dịch ngoại hối, cũng như việc các ngân hàng được phép kiểm soát việc thực hiện các giao dịch ngoại hối” đã hết hiệu lực.

 

Quản lý ngoại hối

“Solidarnost” là một trong những ngân hàng dẫn đầu khu vực của Liên bang Nga, thực hiện quản lý tất cả các giao dịch ngoại hối theo yêu cầu của pháp luật ngoại hối và quy định hiện hành của Ngân hàng Trung ương LB Nga.

 

Tài liệu quy định

Luật Liên bang từ ngày 10 tháng 12 năm 2003 số 173-FZ “Về quản lý ngoại hối

Quy định Ngân hàng Trung ương LB Nga từ ngày 30 tháng 03 năm 2004 số 111-I “Về việc bắt buộc bán một phần doanh thu ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của Liên bang Nga”

Quy định Ngân hàng Trung ương LB Nga số 181-I từ ngày 16 tháng 08 năm 2917  “Về thứ tự cung cấp các giấy tờ và thông tin xác nhận cho ngân hàng khi người cư trú và người không cư trú thực hiện các giao dịch ngoại hối, về các biểu mẫu quản lý và báo cáo các giao dịch ngoại hối, thứ tự và thời hạn cung cấp chúng”

Điều 15.25 “Vi phạm luật pháp ngoại hối Liên bang Nga và quy định của các cơ quan quản lý ngoại hối” số 195-FZ từ ngày 13 tháng 12 năm 2001 Bộ luật Sử phạt hành chính Liên bang Nga