8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thẻ thanh toán

pastedGraphic.png

MIR
(hệ thống thanh toán quốc tế của Nga tương tự Visa và MasterCard) 

 • Loại tiền của thẻ – rúp
 • Giá phát hành và duy trì thẻ Mir Classic hàng năm – 350 rúp
 • Giá phát hành và duy trì thẻ Mir Lương, Mir Xã hội hàng năm – 0 руб.

Lãi suất tiền dư trong tài khoản thẻ lương và thẻ xã hội 

 

pastedGraphic.png

VISA-Electron 

 • Loại tiền của thẻ – RUB/USD/EUR
 • Giá phát hành và duy trì thẻ hàng năm – 300 rúp

 

pastedGraphic.png

VISA-Classic 

 • Loại tiền của thẻ – RUB/USD/EUR
 • Giá phát hành và duy trì thẻ hàng năm – 650 rúp

 

pastedGraphic.png

VISA-Gold 

 • Loại tiền của thẻ – RUB/USD/EUR
 • Giá phát hành và duy trì thẻ hàng năm – 3000 rúp

Сash back – 0,7% số tiền tất cả các giao dịch mua, 5% số tiền tiêu cho du lịch 

 

pastedGraphic.png

VISA-Platinum 

 • Loại tiền của thẻ – RUB/USD/EUR
 • Giá phát hành và duy trì thẻ hàng năm – 5 000 rúp

Lãi suất tiền dư trên thẻ từ 30 000 rúp – 3%/năm

Сash back – 0,7% số tiền tất cả các giao dịch mua, 5% số tiền tiêu cho du lịch 

 

pastedGraphic.png

VISA-Infinite 

 • Loại tiền của thẻ – RUB/USD/EUR
 • Giá phát hành và duy trì thẻ hàng năm – 10 000 rúp

Lãi suất tiền dư trên thẻ từ 30 000 rúp – 5%/năm

Сash back – 0,7% số tiền tất cả các giao dịch mua, 5% số tiền tiêu cho du lịch

 

Biểu phí duy trì thẻ ngân hàng MIR (từ 01.07.2018)

Biểu phí phát hành và duy trì thẻ ngân hàng của hệ thống thanh toán quốc tế VISA (từ 01.07.2018)

Biểu phí phát hành và dịch vụ thẻ thanh toán quốc tế Visa Debit

Biểu phí phát hành và duy trì thẻ ngân hàng của hệ thống thanh toán VISA (Thẻ thanh toán) từ ngày 01 tháng 06 năm 2018