8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thông tin cho giao dịch ngân hàng

Chi nhánh “Mátxcơva”

Tên đầy đủ: Chi nhánh “Mátxcơva” Ngân hàng Thương mại Cổ phần “Solidarnost” (Филиал «Московский» Акционерного общества коммерческого банка «Солидарность»)

Tên viết tắt: Chi nhánh “Mátxcơva” Ngân hàng TMCP “Solidarnost” (Филиал «Московский» АО КБ «Солидарность»)

Địa chỉ pháp lý: 123056, г. Москва, ул. Гашека, д. 7, стр. 1

Thông tin thanh toán:

ИНН 6316028910

КПП 771043001

БИК 044525067

К/с 30101810845250000067 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

 

Trụ sở chính tại Samara

Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần “Solidarnost” (Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»)

Tên viết tắt: Ngân hàng TMCP “Solidarnost” (АО КБ «Солидарность»)

Thông tin thanh toán:

ИНН 6316028910

КПП 631701001

БИК 043601706

К/с 30101810800000000706 в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ

 

Thông tin chuyển khoản bằng ngoại tệ (đô la Mỹ, euro, nhân dân tệ)

 

Thông tin chuyển khoản bằng đô la Mỹ:

 

Ngân hàng đại lý:

SWIFT: RZBAATWW  

Raiffeisen Bank International AG, Vienna                                                         

Ngân hàng người nhận:

/070-55.075.816

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

Người nhận:

_____________________________________

TÊN TỔ CHỨC (bằng tiếng Anh)

_____________________________________

số tài khoản (20 ký tự)

USD payment instructions:

 

56: Correspondent bank:

SWIFT: RZBAATWW  

Raiffeisen Bank International AG, Vienna                                                         

 57: Beneficiary bank:

/070-55.075.816

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

 59: Beneficiary:

_____________________________________

BENEFICIARY 

_____________________________________

ACCOUNT NUMBER

 

Thông tin chuyển khoản bằng euro:

 

Ngân hàng đại lý:

SWIFT: RZBAATWW  

Raiffeisen Bank International AG, Vienna                                                       

Ngân hàng người nhận:

/001-55.075.816

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

Người nhận:

_____________________________________

TÊN TỔ CHỨC (bằng tiếng Anh)

_____________________________________

số tài khoản (20 ký tự)

 

EUR payment instructions:

 

56: Correspondent bank:

SWIFT: RZBAATWW  

Raiffeisen Bank International AG, Vienna                                                         

 57: Beneficiary bank:

/001-55.075.816

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

59: Beneficiary:

_____________________________________

BENEFICIARY 

_____________________________________

ACCOUNT NUMBER

 

 

Thông tin chuyển khoản bằng euro:

 

Ngân hàng đại lý:

SWIFT: OWHBDEFF

VTB Bank (Europe) SE.,

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

 

Ngân hàng người nhận:

/0104713391

(IBAN DE04503200000104713391)

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

Người nhận:

_____________________________________

TÊN TỔ CHỨC (bằng tiếng Anh)

_____________________________________

số tài khoản (20 ký tự)

EUR payment instructions:

 

56: Correspondent bank:

SWIFT: OWHBDEFF

VTB Bank (Europe) SE.,

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

 

57: Beneficiary bank:

/0104713391

(IBAN DE04503200000104713391)

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

59: Beneficiary:

_____________________________________

BENEFICIARY 

_____________________________________

ACCOUNT NUMBER

 

 

Thông tin chuyển khoản bằng nhân dân tệ:

 

Ngân hàng đại lý:

SWIFT: HCCBCNBH

HARBIN BANK CO.,LTD

HARBIN, CHINA

 

Ngân hàng người nhận:

/0100CNY0100028

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

Người nhận:

_____________________________________

TÊN TỔ CHỨC (bằng tiếng Anh)

_____________________________________

số tài khoản (20 ký tự)

CNY payment instructions:

 

56: Correspondent bank:

SWIFT: HCCBCNBH

HARBIN BANK CO.,LTD

HARBIN, CHINA

 

57: Beneficiary bank:

/0100CNY0100028

 

SWIFT: SLDRRU3S  

Commercial Bank SOLIDARNOST

Samara, Russia

59: Beneficiary:

_____________________________________

BENEFICIARY 

_____________________________________

ACCOUNT NUMBER