8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

VỀ NGÂN HÀNG

 • Được thành lập vào tháng 10 năm 1990
 • Ngân hàng thương mại đa năng, cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng
 • Hoạt động tại các thành phố  Mátxcơva, Irkutsk, Saint Petersburg, Samara, Ekaterinburg, Vladivostok, Blagoveshchensk, Naberezhnye Chelny.
 • Vốn (vốn sở hữu): 14,1 tỷ rúp
 • Cơ cấu sở hữu: 100% vốn điều lệ thuộc Công ty Cổ phần "Zarubezhenergoproekt"

LỊCH SỬ NGÂN HÀNG

1990

Thành lập Ngân hàng
Tp. Samara

1990-2012

Hoạt động trong khu vực thành công
Tp. Samara và tỉnh Samara

2013

Hỗ trợ từ Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi và Ngân hàng Trung ương
Tp. Samara và tỉnh Samara

2016

Zarubezh-energoproekt
Nhà đầu tư mới

2017

Chiến lược phát triển mới
Phê duyệt Kế hoạch Phục hồi Tài chính

2018

Khởi đầu một chặng đường mới
Mở rộng hoạt động ở Nga và nước ngoài

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH

Saint Petersburg
Mátxcơva
Samara
Naberezhnye Chelny
Ekaterinburg
Irkutsk
Blagoveshensk
Khabarovsk*
Vladivostok

HOẠT ĐỘNG QUỐC TẾ

CHÂU MỸ LATIN
NAM PHI
VIỆT NAM
TRUNG QUỐC

GIẤY PHÉP VÀ CÁC TỔ CHỨC THAM GIA

 • Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nhân  Nga-Châu Á
 • Hiệp hội thúc đẩy phát triển kinh doanh "Trung tâm thương mại Trung Quốc“
 • Hội đồng Tài chính Nga-Trung Quốc
 • Hệ thống thanh toán UnionPay International
 • SWIFT
 • Hệ thống thanh toán quốc tế VISA (thành viên liên kết)
 • Hiệp hội các ngân hàng khu vực Nga (Hiệp hội “Rossiya”)
 • Hiệp hội các thành viên chứng khoán Quốc gia Nga (NAUFOR)
 • Sàn Trao đổi tiền tệ liên ngân hàng Mátxcơva (MICEX)
 • Hệ thống thanh toán “Mir”
 • Đối tác phi lợi nhuận "Sàn giao dịch chứng khoán “Hệ thống thương mại của Nga”
 • Hiệp hội tiền tệ quốc tế Mátxcơva (MICA)
 • Liên hiệp ngân hàng tỉnh Samara
 • Quỹ Nhà ở và Thế chấp tỉnh Samara
 • Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga
 • Giấy phép hoạt động ngân hàng (bao gồm cả nhận tiền gửi cá nhân)
 • Thành viên của Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi cá nhân
 • Giấy phép hoạt động chứng khoán chuyên nghiệp cho các hoạt động sau

CHỖ ĐỨNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NGA

LIÊN HỆ

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
fi@solid.ru
+7 (495) 663-35-77

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 • Bài giới thiệu này chứa một số các báo cáo không liên quan đến kết quả tài chính, cũng như thông tin lịch sử khác. Trong bài giới thiệu này có thể xuất hiện những dự đoán nhằm phán ánh quan điểm và đánh giá hiện tại. Bài giới thiệu này chứa thông tin cơ bản, báo cáo, dự đoán và các ước tính được chuẩn bị bởi cán bộ cấp cao của Ngân hàng “Solidarnost”. Các dự đoán này liên quan đến rủi ro và bất trắc, vì vậy kết quả thực tế có thể khác so với dự đoán. Nhiều trong số rủi ro và bất trắc kể trên nằm ngoài tầm kiểm soát hoặc khả năng đánh giá chính xác của Ngân hàng “Solidarnost”, ví dụ điều kiện thị trường và kinh tế trong tương lai, hành vì của người tham gia thị trường, khả năng tích hợp thành công các công ty đã được mua lại và đạt hiệu quả mong đợi, biến động về tỷ giá hối đoái, hoạt động của các cơ quan quản lý của nhà nước hoặc điều kiện thời tiết. Các thông tin chứa trong bài giới thiệu này là bí mật, chỉ mang mục đích tham khảo và không dành cho việc phân phối hoặc truyển tải một phần hoặc toàn bộ nội dung bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Thông tin trong bài giới thiệu này được cung cấp bới các nguồn tin mà Ngân hàng “Solidarnost” xem là đáng tin cậy. Mặc dù Ngân hàng “Solidarnost” đã thực hiện kiếm tra độ xác thực và đầy đủ trong bài giới thiệu này, nhưng điều đó không đưa ra bất cứ tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý hoặc đảm bảo về tính xác thực hay đầy đủ của thông tin đó. Bên cạnh đó, Ngân hàng “Solidarnost” không đưa ra các tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý hoặc đảm bảo về việc trùng hợp ngẫu nhiên của hoạt động tài chính và kết quả của Ngân hàng trong tương lai. Mọi thông tin chứa trong bài giới thiệu này được đưa ra tại thời điểm viết bài và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Ngân hàng “Solidarnost” không cam kết bắt buộc công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong bài giới thiệu này. Ngoài ra, các thông tin chứa trong bài giới thiệu này có thể bị nén hoặc không đầy đủ và bài giới thiệu này có thể không chứa toàn bộ các thông tin về Ngân hàng.
 • Thông tin chứa trong bài giới thiệu này không phải đề xuất về luật pháp, không phải đề xuất bán, không phải đề xuất mua bất kỳ khoản chứng khoán nào.
 • Ngân hàng “Solidarnost” không chịu trách nhiệm về những thiệt hại trực tiếp, phụ, ngẫu nhiên hoặc tương tự (bao gồm cả lợi nhuận bị mất) phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng bài giới thiệu này.
 • Dữ liệu sử dụng trong bài giới thiệu này được dựa trên các báo cáo tài chính theo IFRS trừ khi có quy định khác. Xin lưu ý, vì đã được làm tròn nên số liệu được cung cấp có thể không trùng với số liệu tổng và tỷ lệ có thể không phản ánh chính xác con số tuyệt đối.