8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Nhiệm vụ và giá trị Ngân hàng “Solidarnost”

Nhiệm vụ Ngân hàng “Solidarnost”

Hướng tới phục vụ Khách hàng theo phương châm siêu thị tài chính (financial supermarket).

Biến các dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp, thịnh hành trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống và hoạt động của Ngân hàng.

Phát triển dịch vụ trọn gói cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện các chương trình xã hội cho khu vực theo phương châm trách nhiệm xã hội.

Các đặc điểm chính của Ngân hàng “Solidarnost”

  • Tin cậy.
  • Ổn định.
  • Linh hoạt.
  • Chất lượng phục vụ cao.
  • Cách tiếp cận riêng với từng Khách hàng.
  • Văn hoá phục vụ ngân hàng cao.
  • Các dịch vụ tài chính đa dạng.

Giá trị doanh nghiệp Ngân hàng “Solidarnost”

Cung cấp các dịch vụ ngân hàng đa dạng cho phép Khách hàng lựa chọn gói dịch vụ kinh doanh tối ưu.

Xây dựng hệ thống quản lý đáng tin cậy, đảm bảo việc nhân tiền của Khách hàng không gây rủi ro.

Quan hệ dài hạn với Khách hàng là ưu tiên hàng đầu với tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro – lựa chọn lợi nhuận ổn định với rủi ro tối thiểu.

Hoàn thiện hoá cơ cấu quản lý và nhân sự với phương châm chuyên nghiệp và truyền tải. Tạo điều kiện tăng trưởng chuyên nghiệp và môi trường ổn định cho nhân viên.

Những phương châm hoạt động cơ bản của Ngân hàng “Solidarnost”

Ngân hàng liên tục mở rộng các dịch vụ, cung cấp lịch làm việc linh hoạt và tiện lợi cho Khách hàng.

Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện phúc lợi người dân nhằm mục đích phát triển khu vực Samara và Liên bang Nga.

Ngân hàng cho mọi người, Ngân hàng cho từng người, Ngân hàng luôn gần bên.

Ngân hàng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, văn hoá doanh nghiệp cao, có trách nhiệm với Khách hàng.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trong chiến lược của mình, Ngân hàng “Solidarnost” tuyên bố một trong những hướng đi chính là “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”. Ngân hàng luôn cố gắng để trợ giúp đến được những người cụ thể.

Ngày nay, cộng đồng doanh nghiệp LB Nga đang hoàn thiện hoá chính sách xã hội, phát triển, đưa vào hoạt động và quản lý hoạt động của mình bằng hội thoại giữa doanh nghiệp, xã hội và nhà nước, thực hiện chiến lược phối hợp thống nhất dựa trên lợi ích của tất cả các phía. Theo nghiên cứu của hiệp hội các quản lý, 55,9% các công ty vừa và lớn của LB Nga luôn hoan nghênh mô hình “nhà nước và doanh nghiệp cùng xác định các ưu tiên của chính sách xã hội, cũng như trong các lĩnh vực doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm xã hội. 17,6% được phỏng vấn cho rằng doanh nghiệp phải thực hiện các chức năng chính của chương trình xã hội.

Tại buổi phát biểu trong kỳ họp thứ XIV của Liên hợp các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga, diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2004 tại Mátxcơva, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như sau: “Chúng tôi đã nói không chỉ 1 lần về sự quan trọng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thành công cá nhân cũng như thành công của các tập đoàn riêng biệt chỉ thật sự vững chắc khi thành công được hướng tới những nhu cầu thật sự của người dân đang sống ở nước chúng ta, nếu thành công hướng tới sự củng cố doanh nghiệp dài hạn trong các lĩnh vực riêng biệt và lãnh thổ riêng biệt. Tôi tin rằng doanh nghiệp Nga luôn quan tâm đến việc sở hữu cơ sở xã hội phúc lợi cho hoạt động của mình và phải sắp xếp lâu dài và chắc chắn ở chính nước của mình”.

Ngân hàng “Solidarnost” trong nhiều năm liền tích cực hoạt động giải quyết các vấn đề xã hội của khu vực Samara, nhằm phát triển văn hoá, nghệ thuật, thể thao, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh, phát triển nghệ thuật trẻ em, hỗ trỡ cựu binh, hoạ sĩ, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia có tài năng. Sau nhiều năm thấu hiểu, Ngân hàng gắn bó chặt chẽ với thành phố, tỉnh, người dân khu vực. Và điều mà hôm nay gọi là trách nhiệm xã hội với Ngân hàng “Solidarnost” đơn giản là LÒNG TỐT, HỖ TRỢ, THAM GIA.