8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Hội đồng quản trị

Arakelov Sergey Ashotovich, Chủ tịch Hội đồng quản trị (giám đốc độc lập)

Gordeeva Irina Olegovna, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Arbuzov Vyacheslav Petrovich, thành viên Hội đồng quản trị

Afanasyeva Olesya Valerievna, thành viên Hội đồng quản trị

Katasonov Valentin Yurievich, thành viên Hội đồng quản trị

Natsievsky Oleg Dmitrievich, thành viên Hội đồng quản trị

Nefidov Pavel Pavlovich, thành viên Hội đồng quản trị

Puginsky Stanislav Borisovich, thành viên Hội đồng quản trị (giám đốc độc lập)