8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Chương trình hợp tác giữa Cơ quan quản lý tiền gửi và Ngân hàng “Solidarnost”

Chương trình hợp tác đảm bảo bảo vệ hiệu quả quyền lợi của khách hàng Ngân hàng TMCP “Solidarnost”, kích thích quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm, cũng như hợp tác hỗ trợ và củng cố sự ổn định hệ thống ngân hàng Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chương trình Ngân hàng TMCP “Solidarnost” có tên trong danh sách ngân hàng thành viên hệ thống bảo hiểm tiền gửi bắt buộc. Giấy chứng nhận số 8 từ ngày 21 tháng 9 năm 2004.

Hệ thống bảo hiểm tiền gửi là chương trình nhà nước đặc biệt, được thực hiện bởi Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi nhằm mục tiêu bảo vệ tiền tiết kiệm tại các ngân hàng LB Nga của người dân. Theo quy định của Luật Liên bang “Bảo hiểm tiền gửi cá nhân tại các ngân hàng của Liên bang Nga”, số tiền bảo hiểm tối đa là 1 400 000 rúp.

Chương trình hợp tác cũng bao gồm các biện pháp phục hồi tài chính Ngân hàng TMCP “Solidarnost”. Trong quá trình thực hiện kế hoạch được sử dụng các biện pháp loại bỏ tài sản có vấn đề và không phải cốt lõi. Việc thực hiện các biện pháp trên được quản lý bởi Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP “Solidarnost”, bao gồm Chủ tịch P.Y. Nazarov. Chương trình được dự định thực hiện trong 7 năm.

Hỗ trợ từ Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi cho phép Ngân hàng TMCP “Solidarnost” củng cố vị trí trên thị trường tài chính và thúc đẩy phát triển lâu dài.

Thông tin chi tiết về tập đoàn Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi được đăng tải trên trang web chính thức www.asv.org.ru.