8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Тhông tin về Kiểm toán

THÔNG TIN VỀ KIỂM TOÁN

Tên viết tắt

Công ty TNHH “FBK”

Tên đầy đủ

Công ty trách nhiệm hữu hạn "Cố vấn tài chính và kế toán"

Tên bằng các ngôn ngữ khác của LB Nga

Không có thông tin

Tên bằng tiếng nước ngoài

FBK, LLC

Tên doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn "Cố vấn tài chính và kế toán"

Chủ thể LB Nga

Tp. Mátxcơva

Cơ cấu tổ chức pháp lý

Công ty TNHH

ORNZ

11506030481

INN

7701017140

OGRN

1027700058286

Ngày đăng ký pháp nhân quốc gia

15.11.1993

Địa chỉ thường trú của cơ quan điều hành

101990, tp. Mátxcơva, phố Myasnitskaya, nhà 44/1, toà 2AB

Ngày và số quyết định trở thành thành viên Tổ chức tự điều tiết kiểm toán

06.07.2015 số 177

Điện thoại

(495)737-53-53

Email

fbk@fbk.ru

Trang web chính thức

www.fbk.ru

Ngày thêm vào danh sách

06.07.2015

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn “FBK” là thành viên của Tổ chức tự điều tiết kiểm toán Đối tác phi lợi nhuận “Hiệp hội Kiểm toán Liên hiệp” và có tên trong Danh sách các công ty kiểm toán ngày 06 tháng 07 năm 2015, đăng ký số 11506030481.