8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thanh toán và quản lý tiền mặt cá nhân

Ngân hàng “Solidarnost” thực hiện việc nhận và xuất tiền chuyển bằng rúp và ngoại tệ qua tài khoản cá nhân.

Nếu Quý khách có thông tin chính xác về ngân hàng người nhận và người nhận, Quý khách luôn luôn có thể đến văn phòng của ngân hàng và thực hiện chuyển tiền sang ngân hàng bất kỳ trên lãnh thổ và ngoài lãnh thổ Liên bang Nga.