8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thanh toán dịch vụ nhà ở

Các dịch vụ có thể thanh toán tại mọi quầy thu ngân ở các văn phòng của ngân hàng, thông qua terminal bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản không dùng tiền mặt từ tài khoản thẻ ngân hàng qua các kênh phục vụ từ xa: Ngân hàng điện tử online.solid.ru