8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng

https://solid.ru/retail/cards/credit-card/cc1.png

VISA-Classic

 • Hạn mức tín dụng – từ 20 000 đến 150 000 rúp
 • Lãi suất – 28 %/năm
 • Thời gian không lãi suất tín dụng – đến 55 ngày
 • Giá phát hành và duy trì hàng năm – 650 rúp

Thẻ cao cấp

https://solid.ru/retail/cards/credit-card/cc2.png

VISA-Gold

 • Hạn mức tín dụng – từ 50 000 đến 300 000 rúp
 • Lãi suất – 26 %/năm
 • Thời gian không lãi suất tín dụng – đến 55 ngày

Giá phát hành và duy trì hàng năm – 3 000 rúp

Сash back – 0,7% số tiền tất cả các giao dịch mua, 5% số tiền tiêu cho du lịch

 

https://solid.ru/retail/cards/credit-card/cc3.jpg

VISA-Platinum

 • Hạn mức tín dụng – từ 80 000 đến 500 000 rúp
 • Lãi suất – 24 %/năm
 • Thời gian không lãi suất tín dụng – đến 55 ngày

Giá phát hành và duy trì hàng năm – 5 000 rúp

Сash back – 0,7% số tiền tất cả các giao dịch mua, 5% số tiền tiêu cho du lịch

 

https://solid.ru/retail/cards/credit-card/cc4.jpg

VISA-Infinite

 • Hạn mức tín dụng – từ 100 000 đến 800 000 rúp
 • Lãi suất – 22 %/năm
 • Thời gian không lãi suất tín dụng – đến 55 ngày

Giá phát hành và duy trì hàng năm – 10 000 rúp

Сash back – 0,7% số tiền tất cả các giao dịch mua, 5% số tiền tiêu cho du lịch


Tài liệu:

Điều kiện chung của thẻ tín dụng (từ 01.12.2016)

Biểu phí phát hành và duy trì thẻ ngân hàng của hệ thống thanh toán quốc tế VISA (từ 06.03.2018)

Chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ thanh toán, tín dụng VISA INFINITE