8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Tín dụng cá nhân

Ngân hàng “Solidarnost” giúp Quý khách biến các ước mơ và kế hoạch thành hiện thực – ngân hàng cung cấp tiền cho mọi mục đích. Hiện nay, ngân hàng có một số chương trình tín dụng dựa trên điều kiện và nhu cầu của các Khách hàng.