8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Lịch sử tín dụng

Lịch sử tín dụng là “danh tiếng tài chính” của người đi vay và không kém phần quan trọng so với hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận nhu nhập khi nhận vay.

Kiểm trả lịch sử tín dụng để làm gì?

Thứ nhất, để chắc chắn rằng lịch sử tín dụng không có các thông tin sai vì thanh toán quá hạn trong lịch sử tín dụng là lý do để từ chối các khoản tín dụng mới.

Thứ hai, để tránh lừa đảo. Trường hợp thường xuyên xảy ra khi kẻ lừa đảo vay tín dụng bằng bản sao hộ chiếu, còn nạn nhân không biết mình đã bị người khác dùng tên để vay tín dụng.

Thứ ba, để kiểm tra các thẻ ngân hàng không hoạt động. Có thể trước đây Quý khách đã mở thẻ nhưng không sử dụng. Thẻ này có thể được ghi trong lịch sử tín dụng là tín dụng đang còn hiệu lực.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch sử tín dụng của mình trong 10 phút, Quý khách có thể đến văn phòng bất kỳ của Ngân hàng “Solidarnost”.