8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Chuyển tiền ngoại tệ thông qua hệ thống SWIFT

Chuyển tiền ngoại tệ thông qua hệ thống SWIFT

 

Biểu phí dịch vụ Khách hàng cá nhân - 0,8%


1. USD/EUR tối thiểu 20$/€ - tối đa 250$/€;
2. CNY tối thiểu 150¥ - tối đa 1500¥;
3. Ngoại tệ khác, tương đương - tối thiểu 30$ tối đa 250$)