8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Chương trình «Cash Back»

Cách thức hoạt động

  • Cash back là phần thưởng dưới dạng hoàn một phần tiền tiêu vào tài khoản thẻ của khách hàng theo quy định của Chương trình thưởng Cash Back.
  • Việc thanh toán tiền thưởng được thực hiện dưới dạng tiền rúp hàng tháng cho các giao dịch được thực hiện vào tháng trước đó (không quá 7 ngày trong tháng hiện tại)
  • Cash back sẽ không được thanh toán trong trước hợp số tiền được thanh toán dưới 100 rúp
  • Cash back không được thanh toán cho các giao dịch rút tiền mặt, chuyển khoản và một số giao dịch chi tiêu.

Các khách hàng có thẻ cao cấp tại Ngân hàng TMCP “Solidarnost” không cần thực hiện các thao tác bổ sung để kết nối Chương trình thưởng Cash Back.

Quý khách có thể mở thẻ ngân hàng tại chi nhánh Ngân hàng “Solidarnost” bất kỳ.