8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Tiền gửi

Số tiền nhàn rỗi của công ty không nên để không trong tài khoản! Chúng phải mang đến lợi nhuận!

Thậm chí 1 ngày cũng mang đến thu nhập bổ sung cho doanh nghiệp nếu Quý khách gửi tiền số tiền nhàn rỗi của mình.

Lãi suất tiền gửi với thời hạn trên 14 ngày được Ngân hàng tính riêng biệt với từng khách hàng.