8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thẻ doanh nghiệp

Ngân hàng “Solidarnost” cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp thẻ Business và thẻ phát hành tức thì Business Express – phương pháp tiện lợi giúp các đại diện doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhận và sử dụng tiền để thanh toán:

  • Chi phí công tác (bao gồm chuyển khoản cho nhân viên đang ở nước ngoài).
  • Chi phí kinh doanh và văn phòng đại diện.
  • Chi phí liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp.

 

Ưu điểm của thẻ doanh nghiệp Ngân hàng “Solidarnost”:

  • Linh hoạt – thẻ doanh nghiệp cho phép nhận tiền mặt bất kỳ lúc nào tại các ATM/điểm rút tiền và thanh toán tại các hệ thống ở Nga và nước ngoài.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí khi thanh toán các sản phẩm và dịch vụ.
  • Quản lý chi tiêu từ xa bằng thông báo SMS cho từng giao dịch bằng thẻ doanh nghiệp. Sao kê tài khoản ngân hàng liệt kê các giao dịch bằng thẻ doanh nghiệp bằng cách sử dụng hệ thống quản lý ngân hàng từ xa.

Thẻ doanh nghiệp được cấp cho các cá nhân là đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Số lượng thẻ doanh nghiệp được phát hành từ thẻ vãng lai của doanh nghiệp và hộ kinh doanh không bị giới hạn.