8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Ứng dụng di động

Ứng dụng di động Internet-banking dành cho các khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP “Solidarnost” cho phép nhận thông tin về tài khoản.

Với ứng dụng Quý khách có thể:

  • Xem thông tin về tài khoản: số dự hiện tại và lưu thông dòng tiền;
  • Kê khai tài khoản;
  • Theo dỗi tình trạng các khoản thanh toán;
  • Nhận thư từ ngân hàng.

Đăng nhập hệ thống Internet-banking

 

Tải ứng dụng:

App Store hoặc Google Play