8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Tiết kiệm hưu trí

Các điều kiện chính
 

Loại tiền

Rúp

Số tiền gửi tối thiểu

100 000 rúp  

Kỳ hạn

395/540 ngày  

Lãi suất (%/năm):

7,65/8,1
Nạp thêm tiền khả dụng, số tiền nạp tối thiểu – 1 000 rúp
Giao dịch chi tiêu

khả dụng đến mức tiền gửi tối thiểu, nhưng không quá 100 000 rúp/tháng

Thanh toán lãi suất

Lãi suất cuối kỳ hạn được thanh toán 30 ngày/lần tính từ ngày gửi và đến cuối kỳ hạn bằng một trong các cách sau đây (Người gửi lựa chọn):

  • chuyển % vào tiền gửi (Quay vòng gốc). Số tiền % (đã quay vòng gốc) chuyển vào tiền gửi sẽ làm tăng số tiền dư cho kỳ hạn thanh toán tiếp theo, nếu không có quy định khác theo Hợp đồng.
  • chuyển % vào tài khoản thẻ/tài khoản vãng lai bằng loại tiền của gói tiền gửi.
Quay vòng gốc

khả dụng

Thanh toán lãi suất

Lãi suất cuối kỳ hạn được thanh toán 30 ngày/lần tính từ ngày gửi và đến cuối kỳ hạn bằng một trong các cách sau đây (Người gửi lựa chọn):

  • chuyển % vào tiền gửi (Quay vòng gốc). Số tiền % (đã quay vòng gốc) chuyển vào tiền gửi sẽ làm tăng số tiền dư cho kỳ hạn thanh toán tiếp theo, nếu không có quy định khác theo Hợp đồng.
  • chuyển % vào tài khoản thẻ/tài khoản vãng lai bằng loại tiền của gói tiền gửi.

Quay vòng gốc

khả dụng

Chấm dứt sớm

Khi chấm dứt sớm:

Đối với tiền gửi có thời hạn 395 ngày:

  • trong kỳ hạn từ 1 đến 197 ngày, tất cả các khoản lãi suất trước đó sẽ được tính lại theo lãi suất “Không kỳ hạn”;
  • trong kỳ hạn từ 198 đến 394 ngày, tất cả các khoản lãi suất trước đó sẽ được tính lại theo lãi suất 4%.

Đối với tiền gửi có thời hạn 540 ngày:

  • trong kỳ hạn từ 1 đến 270 ngày, tất cả các khoản lãi suất trước đó sẽ được tính lại theo lãi suất “Không kỳ hạn”;
  • trong kỳ hạn từ 271 đến 539 ngày, tất cả các khoản lãi suất trước đó sẽ được tính lại theo lãi suất 4%.

Gia hạn

không khả dụng

 

Điều kiện gói “Tiết kiệm hưu trí”

Các tiết kiệm khác

Classic Plus

Chi tiết >

Lựa chọn của bạn

Chi tiết >