8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Gói “Lựa chọn của bạn”

Lãi suất
 

Kỳ hạn

181 ngày

395 ngày

540 ngày

750 ngày

1100 ngày

Loại tiền

Số tiền gửi tối thiểu

Lãi suất (%/năm)

Rúp

30 000

5.65

5.85

5.95

-

-

300 000

5.95

6,0

6.25

-

-

1 400 000

6.25

6.45

6.65

-

-

Đô la Mỹ

200

0.75

1.0

-

1.2

1.3

5 000

1.0

1.25

-

1.4

1.6

20 000

1.25

1.5

-

1.7

1.8

Euro

200

0.01

0.1

-

0.15

0.2

5 000

0.05

0.15

-

0.2

0.3

20 000

0.1

0.25

-

0.3

0.4

 

 

Các điều kiện chính

Loại tiền

Rúp / Đô la Mỹ / Euro

Số tiền gửi tối thiểu

30 000 rúp/200 đô la Mỹ/200 Euro

Nạp thêm tiền

không khả dụng

Giao dịch chi tiêu

khả dụng đến mức tiền gửi tối thiểu

Thanh toán lãi suất

Lãi suất cuối kỳ hạn được thanh toán 30 ngày/lần tính từ ngày gửi và đến cuối kỳ hạn bằng một trong các cách sau đây (Người gửi lựa chọn):

  • chuyển % vào tiền gửi (Quay vòng gốc). Số tiền % (đã quay vòng gốc) chuyển vào tiền gửi sẽ làm tăng số tiền dư cho kỳ hạn thanh toán tiếp theo, nếu không có quy định khác theo Hợp đồng.
  • chuyển % vào tài khoản thẻ/tài khoản vãng lai bằng loại tiền của gói tiền gửi.

Quay vòng gốc

khả dụng

Chấm dứt sớm

theo lãi suất “Không kỳ hạn”

Gia hạn

không khả dụng

 

Điều kiện gói tiền gửi “Lựa chọn của bạn”

Điều kiện gói tiền gửi “Lựa chọn của bạn” (USD, EUR)

Các tiết kiệm khác

Tiết kiệm hưu trí

Chi tiết >

Solidarnost

Chi tiết >