8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Thanh toán và quản lý tiền mặt bằng ngoại tệ

Ngân hàng TMCP “Solidarnost” cung cấp cho tất cả các tổ chức tham gia hoạt động kinh tế đối ngoại dịch vụ trọn gói về quản lý ngoại hối dựa trên nhu cầu tài chính của khách hàng, cũng như yêu cầu của Luật pháp về tiền tệ của Liên bang Nga.

Các chuyên gia có trình độ cao của Ngân hàng TMCP “Solidarnost” sẽ tư vấn, giải đáp các thác mắc của khách hàng về quản lý ngoại hối, cũng như tối ưu hóa dòng tiền trong lĩnh vực xuất-nhập khẩu.

 

Các dịch vụ chính về quản lý ngoại hối bao gồm:

  • Các dịch vụ chính về quản lý ngoại hối:
  • Tổ chức và quản lý các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động ngoại thương, hoạt động phi thương mại, cung cấp và cho vay bẳng đồng rúp và ngoại tệ;
  • Làm và chuẩn bị các giấy tờ ngoại hối bao gồm cả khẩn cấp (trong vòng 2 tiếng): Hợp đồng giao dịch theo thỏa thuận thương mại (hợp đồng)/theo hợp đồng cho vay/hợp đồng tín dụng, giấy chứng nhận giao dịch ngoại hối, giấy xác nhận, giấy chứng nhận thanh toán ở nước ngoài;
  • Cung cấp thông tin cho khách hàng nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm Luật pháp về tiền tệ;
  • Cung cấp thông tin và giấy tờ theo nhu cầu của khách hàng, bao gồm Báo cáo giám sát của ngân hàng, hình thức kế toán và các văn bản cần thiết khác khi hoạt động đối ngoại;
  • Tư vấn về lĩnh vực Luật pháp về tiền tệ.

Thông tin để chuyển khoản bằng ngoại tệ được đăng tải tại đây.

 

 

Tài liệu:

Đơn chuyển đổi ngoại tệ

Đơn mua ngoại tệ

Đơn bán ngoại tệ

Đơn điền mẫu đăng ký bởi ngân hàng 

Đơn chuyển tiền bằng ngoại tệ

Đơn yêu cầu sửa đổi mục I Báo cáo kiểm soát ngân hàng 

Đơn đăng ký hợp đồng (hợp đồng tín dụng)

Đơn huỷ bỏ hợp đồng (hợp đồng tín dụng)

Đơn yêu cầu cung cấp giấy tờ

Yêu cầu về tài khoản ngoại tệ trung gian

Thông tin về các giao dịch ngoại hối

Thông tin về thanh toán

Giấy chứng nhận các giấy tờ xác nhận

Danh sách mã số các loại giao dịch 181-I

Quy tắc:

Quy tắc 181-I