8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Chi lương

Ngân hàng “Solidarnost” cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp dịch vụ chi lương.

Có lợi cho doanh nghiệp!

  • Giảm chi phí vận chuyển tiền mặt và duy trì quầy thu ngân;
  • Tăng hiệu quả làm việc của nhân viên nhờ vào việc tiết kiệm thời gian cấp và nhận tiền;
  • Giảm chi phí hoạt động khi chuyển tiền lương;
  • Khả năng chuyển tiền cùng lúc từ văn phòng chính sang thẻ ngân hàng của tất cả nhân viên tại các chi nhánh (văn phòng đại diện);
  • Đảm bảo bí mật thanh toán tiền lương.

Có lợi cho nhân viên!

  • Khả năng truy cập tiền trên thẻ 24/7;
  • Kiểm soát chi tiêu qua thẻ ngân hàng bằng dịch “Thông báo SMS”;
  • Rút tiền mặt tại ATM của Ngân hàng TMCP “Solidarnost”, thanh toán sản phẩm và dịch không mất phí.