8 800 700 9220

Làm tròn đồng hồ. Chỉ có ở Nga

Ban điều hành Ngân hàng “Solidarnost”

Ban điu hành Ngân hàng TMCP “Solidarnost” bao gm:

Arbuzov Vyacheslav Petrovich, Chủ tịch Ban điều hành

Abramova Irina Aleksandrovna

Boldyreva Natalia Aslanovna

Rumyantsev Anton Evgenievich

Saidmuradov Ibodullo Khabibulloevich

Khasanov Rafil Gennadievich

Kharitonov Kirill Gennadievich